Przyczyny nadciśnienia


Nadciśnienie tętnicze ze względu na przyczyny występowania wysokich wartości klasyfikuje się jako nadciśnienie pierwotne (samoistne) i wtórne (objawowe). U przeważającej większości pacjentów (ponad 90 %) występujące nadciśnienie ma charakter pierwotny, tzn. że nie można do końca określić dokładnej jego przyczyny.

Przyczyny nadciśnienia

Nadciśnienie tętnicze ze względu na przyczyny występowania wysokich wartości klasyfikuje się jako nadciśnienie pierwotne (samoistne) i wtórne (objawowe). U przeważającej większości pacjentów (ponad 90 %) występujące nadciśnienie ma charakter pierwotny, tzn. że nie można do końca określić dokładnej jego przyczyny.

Obecność nadciśnienia pierwotnego jest wynikiem oddziaływania nie jednego, ale współoddziaływania kilku czynników, w tym takich na których występowanie nie mamy wpływu. Są to np. zmiany w obrębie genów, obciążenie rodzinne, płeć czy rasa. Udowodniono także, że czynnikami sprzyjającymi powstawaniu nadciśnienia są: brak aktywności, stres, otyłość, papierosy, zła dieta i alkohol.

Obecnie szacuje się, że u około 10 % pacjentów z nadciśnieniem ma ono charakter wtórny, tzn. że jest ono jedynie objawem choroby toczącej się w obrębie jakiegoś narządu np. nerek lub w obrębie dużych naczyń tętniczych. Wysokie wartości ciśnienia tętniczego krwi mogą być przejawem zaburzenia funkcji wydzielniczej przez narządy, określane mianem gruczołów dokrewnych:

- nadnercza - produkcja hormonu przez guz kory nadnerczy, kortyzolu w chorobie Cushinga lub aldosteronu w zespole Conna, guz chromochłonny wytwarzający adrenalinę i noradrenalinę

- tarczyca – niedoczynność lub nadczynność

- przytarczyce

- przysadka mózgowa

Wyeliminowanie przyczyny, często na skutek interwencji chirurgicznej, pozwala na całkowitą i trwałą normalizację ciśnienia tętniczego krwi.