Rozpoznanie nadciśnienia


Opiera się na podstawie tradycyjnego pomiaru ciśnienia w gabinetach lekarskich. Nadciśnienie można rozpoznać, jeżeli przynajmniej podczas dwóch osobnych wizyt średnia wartość ciśnienia wynosiła 140 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 90 mmHg dla rozkurczowego.

Rozpoznanie nadciśnienia

Opiera się na podstawie tradycyjnego pomiaru ciśnienia w gabinetach lekarskich. Nadciśnienie można rozpoznać, jeżeli przynajmniej podczas dwóch osobnych wizyt średnia wartość ciśnienia wynosiła 140 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 90 mmHg dla rozkurczowego.

Potwierdzenie diagnozy można uzyskać także na podstawie pomiarów ciśnienia wykonanych przez pacjenta w domu lub na podstawie 24 godzinnego monitorowania ciśnienia.

Dokładny wywiad i badanie lekarskie pozwalają zorientować się, jakie czynniki ryzyka chorób układu krążenia występują u pacjenta i zaplanować dalsze badania diagnostyczne. Monitorowanie 24 godzinne z uwagi na wysoki koszt wykonuje się tylko na zlecenie lekarza, w przypadku szczególnych wskazań.

Zaletą badania jest wykonywanie pomiaru ciśnienia podczas codziennej aktywności. Pozwala ocenić profil ciśnienia – czyli jak ciśnienie zachowuje się w różnych porach doby np. podczas snu.

Badania wykonywane przy podejrzeniu nadciśnienia tętniczego mają na celu:

- ocenę funkcjonowania poszczególnych narządów i poszukiwania skrytych zmian w narządach świadczących o obecności nadciśnienia

- wykluczenie lub potwierdzenie zmian w narządach przemawiających za obecnością nadciśnienia wtórnego

- określenie jakie inne czynniki ryzyka i zaburzenia metaboliczne współwystępują z nadciśnieniem

Ponadto wykonuje się też morfologię krwi, badanie glukozy na czczo, cholesterol i trójglicerydy, elektrolity, kreatynina i kwas moczowy.