Zagrożenia wynikające z obecności nadciśnienia


Nieleczone nadciśnienie prowadzi do wielu powikłań narządowych. Uszkodzenie drobnych naczyń tętniczych siatkówki wskutek rozwoju zmian miażdżycowych, mikrowylewy na dnie oka – wszystkie te zmiany prowadzą do pogorszenia wzroku.

Zagrożenia wynikające z obecności nadciśnienia

Nieleczone nadciśnienie prowadzi do wielu powikłań narządowych. Uszkodzenie drobnych naczyń tętniczych siatkówki wskutek rozwoju zmian miażdżycowych, mikrowylewy na dnie oka – wszystkie te zmiany prowadzą do pogorszenia wzroku.

Obecność białka w moczu jest wynikiem uszkodzenia kłębuszków nerkowych, a im większe ciśnienie tym większe zmiany. Przerost mięśnia lewej komory serca wskutek podwyższonego ciśnienia w obwodowych naczyniach tętniczych. Aby zapewnić właściwy przepływ krwi przez te naczynia, serce musi wykonywać większą pracę. Po pewnym czasie dochodzi jednak do niewydolności serca.

Choroba niedokrwienna serca występuje w przypadku nadciśnienia tętniczego dwu-trzykrotnie częściej, nasilając zmiany miażdżycowe. Upośledza przy tym tolerancję na wysiłek fizyczny. Pacjenci mogą odczuwać ból w okolicach serca, nawet przy bardzo niewielkim wysiłku, a później także w spoczynku. Zamknięcie światła naczynia wieńcowego jest bezpośrednią przyczyną zawału serca.

Dochodzi też do udaru mózgu z powodu osłabienia ścian naczyń krwionośnych mózgu. Ich pęknięcie powoduje wynaczynienie krwi do mózgu, czyli krwotoczny udar mózgu.

Nadciśnienie sprzyja również powstawaniu zmian miażdżycowych w naczyniach mózgowych. Zamknięcie światła naczynia przez proces miażdżycowy jest przyczyną niedokrwiennego udaru mózgu.

Osoby z wysokimi wartościami ciśnienia narażone są na upośledzenie pamięci i sprawności umysłu w wieku starszym.