Hipertensjologia


Lekarz specjalista hipertensjolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczenie nadciśnienia tętniczego. Wyodrębnienie tak wąskiej specjalności medycznej świadczy o wadze problemu, ponieważ nieleczone nadciśnienie zagraża zdrowiu i życiu, zwiększa ryzyko zawału serca i jest przyczyną wielu innych chorób.

Hipertensjologia

Hipertensjologia to zupełnie nowa specjalność medyczna, która została wprowadzona w 2006 roku na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Lekarz specjalista hipertensjolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczenie nadciśnienia tętniczego. Wyodrębnienie tak wąskiej specjalności medycznej świadczy o wadze problemu, ponieważ nieleczone nadciśnienie zagraża zdrowiu i życiu, zwiększa ryzyko zawału serca i jest przyczyną wielu innych chorób.

Według ostatnich badań w Polsce około 29 % osób choruje na nadciśnienie tętnicze. Niepokojący jest fakt, że kolejne 30 % dorosłej populacji ma ciśnienie „podniesione”.

Oznacza to, że znaczna część tych osób zagrożona jest rozwojem nadciśnienia w przyszłości. Osoby, u których rozpoznaje się nadciśnienie, często są nieświadome nieprawidłowości. Dowiadują się o tym bardzo późno, kiedy pojawiają się dolegliwości ze strony uszkodzonych nadciśnieniem narządów. Często nadciśnienie występuje u osób starszych, u osób prowadzących siedzący tryb życia oraz u chrapiących i cierpiących na bezdech senny. Nadciśnienie może rozwinąć się także u kobiet długotrwale przyjmujących doustne leki antykoncepcyjne. Diagnozowane jest też w przypadkach przewlekłego stosowania leków przeciwbólowych o właściwościach przeciwzapalnych.

Osoby obciążone rodzinnie nadciśnieniem tętniczym mają większą skłonność do rozwoju tej choroby w przyszłości. Większe predyspozycje w późniejszym wieku wykazują także osoby, które przy urodzeniu miały niską masę ciała (poniżej 2,5 kg).