HIPERTENSJOLOG

<

Nota prawna

Autorzy serwisu hipertensjolog.waw.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie hipertensjolog.waw.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie hipertensjolog.waw.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony. Właściciel strony hipertensjolog.waw.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane. Z poważaniem Administrator serwisu hipertensjolog.waw.pl

MENU

Hipertensjologia to zupełnie nowa specjalność medyczna, która została wprowadzona w 2006 roku na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Lekarz specjalista hipertensjolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczenie nadciśnienia tętniczego.

Wyodrębnienie tak wąskiej specjalności medycznej świadczy o wadze problemu, ponieważ nieleczone nadciśnienie zagraża zdrowiu i życiu, zwiększa ryzyko zawału serca i jest przyczyną wielu innych chorób.

Hipertensjologia.waw.pl - (C) Copyright 2013 \ NOTA PRAWNA