HIPERTENSJOLOG

Rozpoznanie nadciśnienia

Opiera się na podstawie tradycyjnego pomiaru ciśnienia w gabinetach lekarskich. Nadciśnienie można rozpoznać, jeżeli przynajmniej podczas dwóch osobnych wizyt średnia wartość ciśnienia wynosiła 140 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 90 mmHg dla rozkurczowego.

Potwierdzenie diagnozy można uzyskać także na podstawie pomiarów ciśnienia wykonanych przez pacjenta w domu lub na podstawie 24 godzinnego monitorowania ciśnienia.

Dokładny wywiad i badanie lekarskie pozwalają zorientować się, jakie czynniki ryzyka chorób układu krążenia występują u pacjenta i zaplanować dalsze badania diagnostyczne. Monitorowanie 24 godzinne z uwagi na wysoki koszt wykonuje się tylko na zlecenie lekarza, w przypadku szczególnych wskazań. Zaletą badania jest wykonywanie pomiaru ciśnienia podczas codziennej aktywności. Pozwala ocenić profil ciśnienia – czyli jak ciśnienie zachowuje się w różnych porach doby np. podczas snu.

Badania wykonywane przy podejrzeniu nadciśnienia tętniczego mają na celu:

- ocenę funkcjonowania poszczególnych narządów i poszukiwania skrytych zmian w narządach świadczących o obecności nadciśnienia

- wykluczenie lub potwierdzenie zmian w narządach przemawiających za obecnością nadciśnienia wtórnego

- określenie jakie inne czynniki ryzyka i zaburzenia metaboliczne współwystępują z nadciśnieniem

Ponadto wykonuje się też morfologię krwi, badanie glukozy na czczo, cholesterol i trójglicerydy, elektrolity, kreatynina i kwas moczowy.

MENU

Hipertensjologia to zupełnie nowa specjalność medyczna, która została wprowadzona w 2006 roku na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Lekarz specjalista hipertensjolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczenie nadciśnienia tętniczego.

Wyodrębnienie tak wąskiej specjalności medycznej świadczy o wadze problemu, ponieważ nieleczone nadciśnienie zagraża zdrowiu i życiu, zwiększa ryzyko zawału serca i jest przyczyną wielu innych chorób.


Polecamy:

Padaczka
EEG Warszawa
Dieta Pulmonolog
Gerontolog
Hipertensjologia.waw.pl - (C) Copyright 2013 \ NOTA PRAWNA