HIPERTENSJOLOG

Przyczyny nadciśnienia

Nadciśnienie tętnicze ze względu na przyczyny występowania wysokich wartości klasyfikuje się jako nadciśnienie pierwotne (samoistne) i wtórne (objawowe). U przeważającej większości pacjentów (ponad 90 %) występujące nadciśnienie ma charakter pierwotny, tzn. że nie można do końca określić dokładnej jego przyczyny.

Obecność nadciśnienia pierwotnego jest wynikiem oddziaływania nie jednego, ale współoddziaływania kilku czynników, w tym takich na których występowanie nie mamy wpływu. Są to np. zmiany w obrębie genów, obciążenie rodzinne, płeć czy rasa. Udowodniono także, że czynnikami sprzyjającymi powstawaniu nadciśnienia są: brak aktywności, stres, otyłość, papierosy, zła dieta i alkohol.

Obecnie szacuje się, że u około 10 % pacjentów z nadciśnieniem ma ono charakter wtórny, tzn. że jest ono jedynie objawem choroby toczącej się w obrębie jakiegoś narządu np. nerek lub w obrębie dużych naczyń tętniczych. Wysokie wartości ciśnienia tętniczego krwi mogą być przejawem zaburzenia funkcji wydzielniczej przez narządy, określane mianem gruczołów dokrewnych:

- nadnercza - produkcja hormonu przez guz kory nadnerczy, kortyzolu w chorobie Cushinga lub aldosteronu w zespole Conna, guz chromochłonny wytwarzający adrenalinę i noradrenalinę

- tarczyca – niedoczynność lub nadczynność

- przytarczyce

- przysadka mózgowa

Wyeliminowanie przyczyny, często na skutek interwencji chirurgicznej, pozwala na całkowitą i trwałą normalizację ciśnienia tętniczego krwi.

MENU

Hipertensjologia to zupełnie nowa specjalność medyczna, która została wprowadzona w 2006 roku na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Lekarz specjalista hipertensjolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczenie nadciśnienia tętniczego.

Wyodrębnienie tak wąskiej specjalności medycznej świadczy o wadze problemu, ponieważ nieleczone nadciśnienie zagraża zdrowiu i życiu, zwiększa ryzyko zawału serca i jest przyczyną wielu innych chorób.


Polecamy:

Padaczka
EEG Warszawa
Dieta Pulmonolog
Gerontolog
Hipertensjologia.waw.pl - (C) Copyright 2013 \ NOTA PRAWNA